مرجع رزرو آنلاین اقامتگاه سیوان
میزبان شوید مجله سیوان
03537283264
info@civann.com

قوانین

نکات زیر کمک می کند تا با قوانین لغو رزرو اقامتگاه های سیوان آشنا بشین و با دید بهتری اقدام به رزرو یا لغو رزرو خود کنید...

با هدف حمایت از منافع میزبانان و میهمانان، به میزبانان اجازه داده می شود تا با توجه به استانداردهای سیوان، مقررات لغو رزرو اقامتگاه خود را انتخاب کنند و در نمایه اقامتگاه قرار دهند.

هر اقامتگاه ثبت شده و هر رزرو تکمیل شده در سیوان، به طور شفاف سیاست لغو رزرو انتخاب شده را نشان خواهد داد و در صورت لغو رزرو توسط میهمان همان سیاست برای هر دو طرف اعمال خواهد گردید.

میهمانان پیش از نهایی کردن رزرو یک اقامتگاه، از نوع سیاست لغو رزرو اقامتگاه مدنظر خود آگاه خواهند گردید. لذا در هنگامی که قصد فشردن کلید لغو رزرو خود را داشته باشند نیز از جریمه های احتمالی که مطابق سیاست انتخابی میزبان شامل ایشان می گردد مطلع خواهند بود.

موارد زیر در مورد تمام سیاست های لغو رزرو صادق می باشد:

  • بازپرداخت وجوه تنها تحت شرایطی که در نمایه اقامتگاه تشریح شده صورت خواهد گرفت.
  • در صورتی که رزرو ۲۴ ساعت پس از آغاز آن لغو شود، تسویه وجوه می بایست مستقیما بین دو طرف انجام گیرد.
  • تمامی وجوه کسرشده مطابق هر یک از سیاست های تعیین شده، به حساب میزبان واریز می گردد.
  • هر نوع شکایتی از هر دو طرف می بایست در اسرع وقت به سیوان اطلاع داده شود.
  • سیوان در صورت نیاز میانجی گری خواهد کرد و رای نهایی را در همه اختلافات صادر خواهد نمود.